خلاصه ای از برنامه دورهمی با حضور پانته آ بهرام، ۸ فروردین ۹۷

O:8:"stdClass":3:{s:5:"video";s:0:"";s:5:"title";s:0:"";s:5:"image";s:56:"http://articles2017.com/userfiles/images/15237816664006.";}
منبع - copyright