تریلر فیلم با بازی گلشیفته فراهانی

O:8:"stdClass":3:{s:5:"video";s:102:"https://as11.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/a573aa39ab321b0e8f7380405ae538a88788939-480p__68650.mp4";s:5:"title";s:79:"SANTA CIE 2017 تریلر فیلم با بازی گلشیفته فراهانی";s:5:"image";s:59:"http://articles2017.com/userfiles/images/15115422567959.jpg";}
منبع - copyright