آرشیو دنیای ضرب المثل

ضرب المثل چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد

ضرب المثل چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد

شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ , 2 بازدید , بدون دیدگاه

ضرب المثل چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد مجموعه: دنیای ضرب المثل داستان ضرب المثل چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد   عباس میرزا شاه قاجار چند روز قبل از مرگش محمد میرزا و قائم مقام ...

ضرب المثل دل به دل راه دارد

ضرب المثل دل به دل راه دارد

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ , 2 بازدید , بدون دیدگاه

ضرب المثل دل به دل راه دارد مجموعه: دنیای ضرب المثل داستان ضرب المثل دل به دل راه دارد   مورد استفاده: این ضرب المثل در مورد افرادی كه به شدت به یكدیگر علاقه مند هستند ولی به دلایلی از ...

ضرب المثل کوراوغلی می خواند

ضرب المثل کوراوغلی می خواند

پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ , 9 بازدید , بدون دیدگاه

ضرب المثل کوراوغلی می خواند مجموعه: دنیای ضرب المثل داستان ضرب المثل کوراوغلی می خواند   هنگامی که مخاطب در جواب متکلم جواب سربالا بدهد و یا فی المثل بدهکار در مقابل بستانکار که طلب خود را مطالبه می کند ...

رمال اگر غیب می‌دانست، خود گنج پیدا می‌كرد

رمال اگر غیب می‌دانست، خود گنج پیدا می‌كرد

شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ , 10 بازدید , بدون دیدگاه

رمال اگر غیب می‌دانست، خود گنج پیدا می‌كرد مجموعه: دنیای ضرب المثل داستان ضرب المثل رمال اگر غیب می‌دانست، خود گنج پیدا می‌كرد   مورد استفاده: در مورد افرادی به كار می‌رود كه ادعا می‌كنند از گذشته و آینده خبر ...

ضرب المثل دوباره بسم الله...

ضرب المثل دوباره بسم الله...

شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ , 10 بازدید , بدون دیدگاه

ضرب المثل دوباره بسم الله... مجموعه: دنیای ضرب المثل داستان ضرب المثل دوباره بسم الله   مورد استفاده: در مورد افرادی به كار می‌رود كه هنوز یك كار را تمام نكرده به سراغ كار دیگری می‌روند.   مردی در بازار شهری ...

ضرب المثل انگشت انگشت مَبُر تا خیک خیک نریزی

ضرب المثل انگشت انگشت مَبُر تا خیک خیک نریزی

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ , 6 بازدید , بدون دیدگاه

ضرب المثل انگشت انگشت مَبُر تا خیک خیک نریزی مجموعه: دنیای ضرب المثل داستان ضرب المثل انگشت انگشت مَبُر تا خیک خیک نریزی   پیام ضرب المثل اجتناب از کسب مال حرام می‌باشد. زیرا مال حرام برکت ندارد. کاربرد آن ...

ضرب المثل خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو

ضرب المثل خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ , 16 بازدید , بدون دیدگاه

ضرب المثل خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو مجموعه: دنیای ضرب المثل ریشه ضرب المثل خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو   خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو کنایه از افراد دانا و فهمیده به تحمل افراد ساده و خوش ...

ضرب المثل دست بده ندارد

ضرب المثل دست بده ندارد

یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ , 20 بازدید , بدون دیدگاه

ضرب المثل دست بده ندارد مجموعه: دنیای ضرب المثل داستان ضرب المثل دست بده ندارد   مورد استفاده: در مورد افراد تنگ نظر و خسیس به كار می‌رود كه حتی برای نزدیكان خود هم حاضر نیستند قدمی بردارند.   روزی ...

ضرب المثل نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است

ضرب المثل نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است

چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ , 18 بازدید , بدون دیدگاه

ضرب المثل نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است مجموعه: دنیای ضرب المثل داستان ضرب المثل نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است   کنایه از افرادی دارد که از روی عادت ...