محکومیت صادق زیباکلام به 18 ماه حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت سیاسی

منبع - copyright