سرهنگ ارباب پور در گفت وگو با نیک رو: بر اثر ترکیدن سیلندر یک دستگاه نیسان در جایگاه CNG واقع در بزرگراه یاسینی ، راننده مصدوم و سقف جایگاه تخریب شد. www.nikru.ir

منبع - copyright